Nom: CAL VICENTÓ
Adreça: Av. Tarragona, 165-167
Codi Postal: 08720
Població: Vilafranca del Penedès (Barcelona)
Telèfon / FAX: Tel. 93 817 21 21, Fax.93 817 00 92
E-mail: calvicento@calvicento.com

REGISTRE MERCANTIL DE BARCELONA: Full B-56409, Foli 217, Tom 23633, Inscrip. 6ª
Inscrito R.M. de Barcelona

1) Informació General i Dades Identificatives:

En compliment del deure informació de l'article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, a continuació es facilita la següent informació:

L'empresa titular d'aquesta pàgina web és CAL VICENTÓ, SL (des d'ara CAL VICENTÓ), amb domicili social a Av Tarragona 165-167, 08720, Vilafranca del Penedès, Barcelona, C.I.F B-08607038 i inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, Tom 23633, Foli 217, Fulla B-54409 inscripció 6ª. El correu electrònic de contacte és calvicento@calvicento.com

Les dades que li sol•licitem en els diferents formularis de la nostra pàgina web són les adequades, pertinents i estrictament necessàries per a la finalitat de gestionar i tramitar la petició que ens ha realitzat i poder enviar-li informació dels nostres serveis, i en cap cas està obligat a facilitar-les. Les dades de resposta obligatòria s'especifiquen en el propi formulari, i la seva negativa a subministrar-les implicarà no poder gestionar la seva petició. Així mateix, ens assegura que totes les dades facilitades són certes, veraces i pertinents per a la finalitat per la qual les sol·icitem.

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial, un cop finalitzi l'esmentada relació es mantindran bloquejades el temps legalment establert, abans de la seva destrucció. L'enviament deles mateixes implica la seva autorització expressa a incorporar-les als nostres fitxers corresponents, sempre que L'EMPRESA ho consideri convenient per a la gestió de la petició que sol·liciti.

Mitjançant l'acceptació de la casella del formulari, vostè consent l'enviament d'informació dels nostres serveis que puguin resultar del seu interès.

És important que perquè puguem mantenir les seves dades personals actualitzades, ens informi sempre que hi hagi alguna modificació en les mateixes. En cas contrari, no responem de la seva veracitat. Considerem que si no cancel·la les seves dades personals expressament dels nostres fitxers, continua interessat a seguir incorporat als mateixos fins que el Responsable ho consideri oportú i mentre sigui adequat a la finalitat per la qual es van obtenir.

Drets dels interessats

El titular de les dades personals té dret a:

  • Obtenir confirmació sobre si el Responsable està tractant les dades personals que els concerneixin, o no.
  • Accedir a les seves dades personals, així com a sol•licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol-licitar la seva supressió quan, entre d'altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats que van ser recollides.
  • En determinades circumstàncies, els interessats podran sol•licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament el Responsable lesconservarà per a l'exercici o la defensa de reclamacions.
  • En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades.
  • En determinades circumstàncies, en virtut del dret de portabilitat, els interessats tindran dret a obtenir les seves dades personals en un format estructurat d’ús comú i lectura mecànica i transmetre-ho a una altre responsable.


El titular de les dades personals té dret a:

  • Mitjançant escrit dirigit a L’EMPRESA, av / Tarragona 165, 08720 Vilafranca del Penedès, Barcelona, referència “Protecció de dades”.
  • Mitjançant correu electrònic a l’adreça calvicento@calvicento.com posant en l'assumpte “Protecció de Dades”. Si considera que els seus drets no s’han atès adequadament, té dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Si considera que els seus drets no s’han atès adequadament, té dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.