Nom: CAL VICENTÓ
Adreça: Av. Tarragona, 165-167
Codi Postal: 08720
Població: Vilafranca del Penedès (Barcelona)
Telèfon / FAX: Tel. 93 817 21 21, Fax.93 817 00 92
E-mail: calvicento@calvicento.com

REGISTRE MERCANTIL DE BARCELONA: Full B-56409, Foli 217, Tom 23633, Inscrip. 6ª
Inscrito R.M. de Barcelona

1) Informació General i Dades Identificatives:

En compliment del deure informació de l'article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, a continuació es facilita la següent informació:

L'empresa titular d'aquesta pàgina web és CAL VICENTÓ, SL (des d'ara CAL VICENTÓ), amb domicili social a Av Tarragona 165-167, 08720, Vilafranca del Penedès, Barcelona, C.I.F B-08607038 i inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, Tom 23633, Foli 217, Fulla B-54409 inscripció 6ª. El correu electrònic de contacte és calvicento@calvicento.com

La utilització d'aquest lloc web està subjecta a les següents condicions d'ús. Li preguem que les llegeixi atentament. El fet d'accedir a aquest lloc web i utilitzar els seus continguts o formularis implica que vosté ha llegit i accepta, sense reserva alguna, aquestes condicions.

2)Ús de la pàgina web:

És "Usuari" tota persona que accedeixi, navegui o utilitzi la present pàgina web.

Aquest lloc web ha estat dissenyat i té com única finalitat oferir informació general sobre CAL VICENTÓ i les activitats i serveis que presta i oferta en el mercat, així com difondre informació relacionada amb les diferents àrees d'activitat que pugui ser d'interès per als nostres clients. Ès possible que la pàgina contingui material amb finalitats únicament informatives.

CAL VICENTÓ es reserva el dret d'alterar en qualsevol moment i sense previ avís el disseny, presentació i/o configuració de la pàgina web, així com d'alguns o tots els seus continguts, i de modificar les condicions general d'ús.

CAL VICENTÓ no es responsabilitza dels continguts o opinions de terceres persones que puguin publicar-se en la pàgina web, ni de la informació continguda en pàgines web a les quals es puguin accedir a través d'enllaços que apareixen en la pàgina, ni de l'ús que els usuaris donin als materials llocs a la disposició al públic a través de la pàgina. CAL VICENTÓ no controla ni exerceix cap tipus de supervisió quan s'inclou un link a pàgines web terceres, que creiem poden ser del seu interés, assumint que les mateixes compleixen la legislació vigent. La utilització d'aquests links no implica que CAL VICENTÓ sigui responsable ni del contingut, ni de l'estat d'aquests llocs i pàgines web, ni que recomani o aprovi el seu contingut.

En el mateix sentit, CAL VICENTÓ no garanteix l'absència de virus o altres elements lesius que poguessin causar d'anys o alteracions en el sistema informàtic, en els documents electrònics o en els fitxers de l'usuari, ni respondria pels danys i perjudicis que aquests elements poguessin ocasionar.


3)Ús de cookies:

La nostra pàgina web utilitza dispositius d'implantació de cookies que li permeten identificar-te de forma automàtica i ens facilitarà l'obtenció d'informació sobre els hàbits de visites i comportament dintre de la nostre web, això ens ajudarà a millorar l'empresa i facilitarà la seva navegació, però si no desitja que aquests arxius s'instal-lin en el seu equip, pot bloquejar-los en les opcions destinades a cookies que trobarà en el seu navegador d'internet.

3)Protecció de dades de caràcter personal:

En compliment del siposat per la Llei Orgànica 15/1999, de 12 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, li informmem que les dades personals que ens pogués facilitar durant la navegació per la pàgina (mitjançant formularis de contacte, de sol-licitud d'ocupació o quan realitzi una sol-licitud a través del correu electrònic habilitat en la mateixa), seran incorporades als fitxers titularitat d'CAL VICENTÓ, identificada anteriorment, que estan registrats en l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

El tractament de dades tindrà com finalitat la gestió dels usuaris del lloc web, la gestió els serveis oferts a través de la mateixa i el desenvolupament de la relació comercial que s'estableixi entre CAL VICENTÓ i els seus clients. En el cas de l'enviament del formulari de sol-licitud d'ocupació, les seves dades seran tractades d'intre del marc del procés per a la selecció de personal. Igualment CAL VICENTÓ podrà realitzar enviaments publicitaris i d'informació comercial per diferents mitjans, als usuaris, sobre l'empresa, les seves activitats, serveis, promocions especials, etc. Així mateix li informem que mitjançant l'acceptació de la present Pòlítica de privadesa vosté consenteix que les seves dades personals puguin ser comunicades a tercers col-laboradors d'CAL VICENTÓ amb la finalitat que aquests puguin efectuar, per diferents mitjans, inclòs el correu electrònic, enviaments publicitaris sobre serveis afins als oferts per CAL VICENTÓ.

Les seves dades personals seran objecte de tractament per part del personal d'CAL VICENTÓ quan això sigui necessari per a presentar-li el servei sol-licitat. Així mateix, ens autoritza a comunicar les seves dades personals a tercers que siguin subcontractats per al desenvolupament de funcions relacionadews amb el servei contractat.

CAL VICENTÓ es compromet al compliment de la seva obligació de confidencialitat i secret pel que fa a les dades de caràcter personal que tracti i adoptarà les mesures necessàries per a evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte en tot moment de l'estat de la tecnologia.

La resposta als formuularis és totalment potestativa. No obstant això, si a l'emplenar el formulari l'Usuari no facilita les dades de tots els camps, és possible que no es pugui atendre degudament el servei que sol-licita.

L'Usuari respondrà per la seva banda, en qualsevol cas, de la veracitat de les dades facilitades; en el cas que les dades aportades pertanyessin a un tercer vosté garanteix que ha informat a aquest tercer dels aspectes continguts en aquesta clàusula i botingut la seva autorització per a facilitar les seves dades a CAL VICENTÓ per a les finalitats assenyalades.

Exercici dels dret d'accés, rectificació, cancel-lació i oposició:

L'Usuari podrà exercitar en qualsevol moment els seus drets d'accés, rectificació, cancel-lació i oposició al tractament de les seves dades enviant una sol-licitud per escrit dirigit a CAL VICENTÓ, SL, amb domicili social a Av Tarragona 165-167, 08720, Vilafranca del Penedés, Barcelona. La sol-licitud haurà d'indicar el nom i cognoms de l'usuari, domicili a l'efecte de notificacions, fotocòpia del Document d'identitat així com indicació del dert que s'exerceix. Així mateix, de conformitat amb l'establert de la LSSI en el cas que vostè no desitgi rebre comunicacions comercials electròniques en el futur per part de CAL VICENTÓ, podrà manifestar el seu desitg enviant un mail a l'adreça de correu electrònic indicada.

5)Propietat intel-lectual i industrial:

CAL VICENTÓ és titular, o disposa si escau del dret d'ús, de tots els drets de propietat intel-lectual i industrial que puguin recaure sobre aquesta pàgina web i sobre els seus elements, el que inclou, a titolmerament enunciatiu, els noms comercials, marques i logotips, estructura i disseny de la pàgina, textos i imatges, so, àudio, vídeo, etc.

El titular es reserva tots els drets, pel que queda expressament prohibit qualsevol acte de reproducció, distribució, transformació i comunicació publicada de la totalitat o part dels continguts i elements de la pàgina amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense contar amb la prèvia autorització del titular.

Lúsuari de la pàgina web es compromet a respectar els drets de propietat intel-lectual i industrial derivats dels continguts de la pàgina. Els usuaris poden visualitzar els elements de la pàgina we, imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic, sempre que es faci, única i exclusivament, per a ús personal i privat, sense ánim de lucre.